MØTER / REFERAT

Referat

Referat fra styremøte den 21.november 2016

Til stede:         Runar Helgesen, Erik Skauen, Torill Øyvik, Marit Bremtun

Forfall: Hans Gunnar Hansen, Thor Abrahamsen

Sak 1/16 Valg av president

Det har vært vanskelig å få kandidater til vervet som president. Styret har vedtatt å utsette valget til årsmøte. Oppfordrer samtidig medlemmene å vurdere sitt kandidatur.

Saken ble referert i plenum samme dag. Vedtaket ble tatt til orientering. (Ref Erik Skauen)


KRÅKERØY ROTARYKLUBB

Referat

Fra styremøte den 28.februar 2018

Tilstede: Berit- Julie Pedersen, Hans Gunnar Hansen, Erik Skauen, Fred Palmås, Thor   

                 Abrahamsen.

Forfall: Runar Helgesen

 

Saksliste:

1/18:               Justering av vedtektene – se vedlegg

                        Vedtak: Vedtatt, fremleggers på første medlemsmøte.

 

2/18:               Fordeling av komiteer.

                        Vedtak: Noe justeringer ble gjort / foreslått. Organisasjonskart for klubben

revideres og distribueres senere. Erik holder i dette.

 

3/18:               KPM for perioden 2018/2019.

                        Vedtak: Ble vedtatt, spesiell vekt på komite ”Samfunnprosjekter”

 

4/18:               Økonomisk status.

Vedtak: Regnskapet ble gjennomgått. Klubbens økonomiske stilling ble vurdert som god. Regnskapet blir ikke oversendt revisor før Rotaryåret er omme.

 

5/18:               Medlemsrekruttering.

                        Vedtak: Målsetning for kommende år, å opprettholde medlemsantallet.

 

6/18:               Eventuelt.

Fordeling av ”presidenttiden” mellom Berit-Julie og Fred for Rotaryåret

2018 / 19. Det var enighet om at de to finner en praktisk fordeling seg i

mellom.

 

 

 

 

 

 

Referent: Thor

Kråkerøy 05 03 18 rev 1

 
 


TRENGER DU HJELP? 

Du finner dokumentasjon på denne løsningen her eller send en melding til support@rotary.no

HUSK Å FJERNE DETTE NÅR DU HAR REDIGERT DENNE SIDEN!
Sosiale medier

Meeting info

Venue: Sjømannsforeningen
Address: Ridhusgaten 20
Postal Code: 1606
City: Fredrikstad
Country: NO
Day: Mandag
Time: 18:45
Language: no


Event archiverotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...